Công ty Cổ phần Công nghệ Qi (MST: 0305350288)

Địa chỉ: Lô U.14b-16a, Đường số 22, KCX Tân Thuận, Phường Tân Thuận Đông, Quận 7, TP. Hồ Chí Minh, Việt Nam


Điện thoại/Thư điện tử

 • Trụ sở chính: (028) 37700968
 • Trung tâm dịch vụ khách hàng Internet:
  T3-B4L, Basement, Topaz Building, 92 Nguyen Huu Canh Street,, Ward 22, Binh Thanh District, Saigon Pearl, Ho Chi Minh City, Hồ Chí Minh, Việt Nam;
  ĐT - (028) 35149999;
  Thư điện tử - info@qi.com.vn
 • Liên hệ BP Kế toán, Mua hàng, Hành chính, Nhân sự, Tuyển dụng:
  ĐT - (028) 37700968 ext 8660;
  Thư điện tử - info@qi.com.vn
 • Trung tâm Internet Qi Net (dành cho các đối tác, cơ quan nhà nước quản lý và các cá nhân liên quan):
  ĐT - (028) 22201999;
  Thư điện tử - info@qi.com.vn

Công ty Cổ phần Công nghệ Qi (MST: 0305350288)

Địa chỉ: Lô U.14b-16a, Đường số 22, KCX Tân Thuận, Phường Tân Thuận Đông, Quận 7, TP. Hồ Chí Minh, Việt Nam


Điện thoại/Thư điện tử

 • Trụ sở chính: (028) 37700968
 • Trung tâm dịch vụ khách hàng Internet:
  T3-B4L, Basement, Topaz Building, 92 Nguyen Huu Canh Street,, Ward 22, Binh Thanh District, Saigon Pearl, Ho Chi Minh City, Hồ Chí Minh, Việt Nam;
  ĐT - (028) 35149999;
  Thư điện tử - info@qi.com.vn
 • Liên hệ BP Kế toán, Mua hàng, Hành chính, Nhân sự, Tuyển dụng:
  ĐT - (028) 37700968 ext 8660;
  Thư điện tử - info@qi.com.vn
 • Trung tâm Internet Qi Net (dành cho các đối tác, cơ quan nhà nước quản lý và các cá nhân liên quan):
  ĐT - (028) 22201999;
  Thư điện tử - info@qi.com.vn