Tầm nhìn:

“Qi Technologies định hướng phát triển thành Công ty Công nghệ  – Dịch vụ hàng đầu Việt Nam, vươn tầm khu vực trong vòng 10 năm tới.”

Sứ mệnh:

“Ứng dụng Công nghệ vào sản xuất – kinh doanh và cuộc sống vì một xã hội  Văn minh – Phát triển”