Phần mềm CRM

Phần mềm số hóa quản trị quan hệ khách hàng hỗ trợ doanh nghiệp đưa ra các tương tác phù hợp với khách hàng, cải thiện chất lượng sản phẩm, dịch vụ nhằm củng cố mối quan hệ với khách hàng và gia tăng doanh thu cho doanh nghiệp.

Liên hệ
01
Hỗ trợ tối ưu Quy trình CRM và chiến lược CRM
02
Hỗ trợ gia tăng trải nghiệm và điểm chạm của khách hàng với sản phẩm và dịch vụ
03
Xây dựng độ tin cậy và lòng trung thành của khách hàng
04
Lưu trữ và phân tích dữ liệu khách hàng

Các phân hệ chính của phần mềm CRM

 

Lợi ích của phần mềm CRM

Hỗ trợ quản lý thông tin khách hàng tốt hơn
Hỗ trợ chăm sóc khách hàng tốt hơn
Quản lý quy trình bán hàng hiệu quả hơn
Nắm bắt tình hình kinh doanh thời gian thực
Quản lý và nâng cao doanh số bán hàng

Quy trình CRM