Giải pháp khu đô thị 4.0

Qi Technologies tự hào là đơn vị có nhiều lợi thế và kinh nghiệm trong quá trình tư vấn triển khai và vận hành các Giải pháp công nghệ 4.0 cho khu đô thị thông minh, tăng cường tiện ích và trải nghiệm cho dân cư.

Liên hệ
Phát triển các dịch vụ đô thị thông minh
Đảm bảo an toàn an ninh thông tin
Xây dựng chính phủ điện tử, kinh tế số và xã hội số

Hệ thống quản lý khu đô thị thông minh 4.0

 

Các hệ thống chuyên dụng cho ban quản lý

Ứng dụng tương tác thông minh cho cư dân
Hệ thống thông tin di động công cộng
Giải pháp thẻ thông minh đồng nhất
Giải pháp wifi marketing

Ứng dụng tương tác thông minh cho cư dân

- Chủ đầu tư:

+ Quản lý hệ thống bất động sản và thông tin cư dân hiệu quả
+ Tổng hợp báo cáo tự động và chính xác
+ Cải thiện chất lượng, dịch vụ thông qua phản ánh nhu cầu và xu hướng tiêu dùng của cư dân

- Ban quản lý:

+ Quản trị thông tin cư dân căn hộ và tiện ích trên 1 giao diện phần mềm
+ Quản trị vận hành kĩ thuật tự động
+ Tổng hợp báo cáo tự động và chính xác
+ Thông tin thông báo tới cư dân kịp thời nhanh chóng

- Cư dân:

+ Tiếp nhận các thông tin, thông báo, thanh toán dễ dàng
+ Nâng cao trải nghiệm và sử dụng dịch vụ
+ Phản ánh, khiến nại trực tiếp với Chủ đầu tư và Ban quản lý.

Các hệ thống chuyên dụng cho ban quản lý