Tích hợp hệ thống - Tư vấn thiết kế hệ thống

Qi Technologies xây dựng hệ thống CNTT hoàn thiện từ phần cứng, phần mềm, giải pháp cho đến dịch vụ với chi phí tối ưu nhất và tăng khả năng thu hồi vốn cho khách hàng.

Liên hệ

Các giải pháp tích hợp hệ thống tiêu biểu

Giải pháp về hệ thống máy chủ - lưu trữ
Giải pháp cơ sở dữ liệu

Giải pháp mạng

Giải pháp và dịch vụ an toàn, bảo mật
 

Ưu điểm của tích hợp hệ thống

Tích hợp hệ thống giúp doanh nghiệp tối ưu chi phí nhờ khả năng tích hợp linh hoạt khi được lựa chọn công nghệ, thiết bị, dịch vụ phù hợp. Đồng thời, ngăn chặn các rủi ro từ những môi trường kinh doanh độc hại & góp phần làm tăng sức cạnh tranh của doanh nghiệp trên thị trường.

Gia tăng lợi nhuận

Nâng cao khả năng quản lý

Giảm chi phí

Cải thiện trải nghiệm khách hàng

Quy trình tư vấn giải pháp tích hợp hệ thống