Giải pháp tương tác nhà trường và phụ huynh - Scheck

Hệ thống phần mềm quản lý học liệu trực tuyến, hỗ trợ quản lý, tổ chức vận hành, theo dõi và trao đổi trực tuyến trong cùng hệ thống.

Liên hệ

Vai trò của giải pháp Scheck

Đối với học sinh

 • Tiết kiệm thời gian và chi phí
 • Sử dụng dễ dàng, nhanh chóng
 • Môi trường học tập năng động và linh hoạt
 • Dễ dàng sao lưu chia sẻ


Đối với giáo viên

 • Dễ dàng quản lý và theo dõi học sinh
 • Chia sẻ tài liệu nhanh chóng
 • Tùy biến và cập nhật nội dung bài giảng nhanh chóng
 • Tăng tương tác với từng cá nhân học sinh

Đối với phụ huynh

 • Nâng cao chất lượng quản lý
 • Chuẩn hóa quy trình quản lý
 • Tiết kiệm tài nguyên và cơ sở vật chất
 • Dễ dàng số hóa dữ liệu và đảm bảo lưu trữ, mở rộng lâu dài

Các tính năng cơ bản

Core function

 • Phân quyền hệ thống
 • Quản lý: công nợ thu/chi, tạo thông báo cho giáo viên/học sinh/nhân viên qua email
 • Cấu hình chi tiết core hệ thống (quy trình, chính sách…)
 • Quản lý Khách hàng (cơ bản)
 • Quản lý học viên (cơ bản)
 • Quản lý tuyển sinh

Web giới thiệu trường

 • Tự tùy biến giao diện theo theme/plugin
 • Tương thích với hệ thống module quản lý có sẵn
 • Có khả năng tùy biến sâu theo yêu cầu

Quản lý học sinh

 • Đăng kí và Xếp lớp cho học sinh
 • Thông báo nhắc nợ học phí tự độngn
 • Thông báo nhắc lịch học sắp diễn ra tự động
 • Xem kết quả và bảng điểm
 • Xem lịch học
 • Xem kết quả bài tập
 • Gửi phản hồi cho giáo viên

Quản lý giáo viên – cán bộ

 • Xếp lịch dạy, chỉ định giáo viên theo lớp, chương trình
 • Tính lương cho giáo viên theo tháng/tiết dạy
 • Cấu hình tính lương cho giáo viên
 • Điểm danh giáo viên
 • Duyệt lương
 • Xếp lịch nghỉ
 • Thông báo nhắc lịch dạy sắp diễn ra tự động qua email

Quản lý phụ huynh

 • Liên kết tài khoản học sinh
 • Theo dõi lịch học, kết quả học tập, lịch sử điểm danh…
 • Nhận thông báo về lịch học, điểm danh của học sinh
 • Gửi phản hồi cho quản trị viên

Đào tạo online – module khác

 • Bài giảng trực tuyến
 • Bài tập - trắc nghiệm – tự luận
 • Thư viện online
 • Apps cho phụ huynh
 • Apps cho giáo viên

Quy trình triển khai giải pháp