Quy tắc ứng xử và đạo đức kinh doanh của bên thứ ba

1. Mục đích:

 • Công ty Cổ phần Công nghệ QI cam kết tiến hành kinh doanh một cách công bằng, chính trực, minh bạch, luôn tuân thủ tất cả các quy định pháp luật hiện hành. QI phát triển Quy tắc ứng xử của Bên thứ ba này để giải thích Quy tắc ứng xử, đạo đức kinh doanh cũng như Chính sách chống tham nhũng, hối lộ được công bố bởi QI.
 • Bên thứ ba được hiểu là bất cứ tổ chức (bao gồm quản lý, người lao động, nhà thầu phụ, người có liên quan đến tổ chức), cá nhân, đối tác kinh doanh, đối tác liên danh, nhà cung cấp, nhà thầu chính, nhà thầu phụ, đại lý, các bên trung gian khác v.v tham gia hoặc sẽ tham gia vào các giao dịch với QI để cung cấp hàng hóa, dịch vụ, tư vấn, các dịch vụ phi vật chất (kể cả dịch vụ pháp lý, chuyên gia tư vấn v.v), đại diện bán hàng, đại lý hải quan v.v có liên quan đến dự án cung cấp hàng hóa/ dịch vụ cho khách hàng QI.

2. Mục tiêu:

Mục tiêu của Quy tắc ứng xử của Bên thứ ba nhằm thúc đẩy sự tuân thủ của QI và Bên thứ ba đối với các quy định liên quan đến Quy tắc ứng xử, đạo đức kinh doanh và Chính sách chống tham nhũng, hối lộ của QI và tất cả các quy định pháp luật hiện hành liên quan đến chống tham nhũng.

3. Phạm vi:

 • Quy tắc ứng xử của Bên thứ ba không thay thế cho Quy tắc ứng xử, đạo đức kinh doanh cũng như Chính sách chống tham nhũng, hối lộ của QI. Quy tắc ứng xử này cung cấp quy định tổng quan về các yêu cầu của QI đối với Bên thứ ba để Bên thứ ba làm việc với QI.
 • Quy tắc ứng xử của Bên thứ ba áp dụng cho tất cả Bên thứ ba làm việc với hoặc thay mặt QI, QI kỳ vọng Bên thứ ba tuân thủ các yêu cầu của Quy tắc ứng xử này. QI hiểu rằng không có Quy tắc ứng xử nào có thể quy định mọi tình huống mà Bên thứ ba có thể gặp phải. Do đó, Quy tắc ứng xử này không thể thay thế cho trách nhiệm của Bên thứ ba trong việc xác định và tham vấn về hành vi kinh doanh đúng đắn.

4. Đánh giá và thẩm định Bên thứ ba:

 • QI sẽ thực hiện các đánh giá và thẩm định (khi cần thiết) về rủi ro trong mối quan hệ của QI với Bên thứ ba. QI mong muốn Bên thứ ba cung cấp thông tin đầy đủ và chính xác để tạo điều kiện cho việc đánh giá, thẩm định của QI khi có yêu cầu.
 • Nếu QI xác định rằng Bên thứ ba vi phạm Quy tắc ứng xử này, tùy vào từng trường hợp cụ thể, QI có thể yêu cầu Bên thứ ba thực hiện (các) biện pháp khắc phục hoặc QI có thể đình chỉ hoặc chấm dứt mối quan hệ với Bên thứ ba.

5. Yêu cầu, kỳ vọng của QI với Bên thứ ba:

 • QI kỳ vọng Bên thứ ba thực hiện công việc kinh doanh hoặc thay mặt QI theo cách có đạo đức, tuân thủ tất cả các quy định pháp luật hiện hành cũng như các chính sách và thủ tục nội bộ của QI. Những kỳ vọng cụ thể của QI về Bên thứ ba dựa trên các yêu cầu trong Quy tắc ứng xử, đạo đức kinh doanh cũng như Chính sách chống tham nhũng, hối lộ của QI.
 • QI mong muốn Bên thứ ba thực hiện các chính sách, thủ tục và đào tạo mà Bên thứ ba cho là cần thiết để tuân thủ Quy tắc ứng xử này.
  • a) Giao dịch công bằng, cạnh tranh lành mạnh​​​​​
   • Bên thứ ba không được tham gia vào các hoạt động giao dịch không công bằng, cạnh tranh không lành mạnh theo các quy định của pháp luật về cạnh tranh, chống độc quyền, bất kể thực hiện đơn lẻ hay kết hợp với các tổ chức, cá nhân khác.

    Bên thứ ba không được tham gia vào bất kỳ thỏa thuận chính thức hoặc không chính thức nào nhằm hạn chế cạnh tranh bất hợp pháp, ấn định giá hoặc thực hiện các hành vi không phù hợp trong việc phân chia lợi ích hoặc phân chia khách hàng hoặc dịch vụ cho hoặc nhân danh QI hoặc có liên quan đến bất kỳ mối quan hệ nào với QI.

  • b) Không tham nhũng, hối lộ dưới bất kỳ hình thức nào

   • QI nghiêm cấm hành vi hối lộ và tham nhũng từ chính nhân viên QI dưới bất kỳ hình thức nào cho bất kỳ ai ở bất kỳ đâu trên toàn thế giới và QI yêu cầu Bên thứ ba tuân theo tiêu chuẩn như vậy. Không Bên thứ ba nào bị phạt hay chịu trách nhiệm vì bất kỳ sự chậm trễ nào trong việc thực hiện hợp đồng với QI do từ chối thực hiện các hành vi hối lộ và/hoặc tham nhũng.

    Bên thứ ba không được hứa hẹn, đề nghị, cung cấp (một cách trực tiếp hoặc gián tiếp) bất kỳ thứ gì có giá trị cho bất kỳ bên nào khác nhằm mục đích đạt được hoặc duy trì hoạt động kinh doanh hoặc đối xử ưu đãi cho QI hoặc bất kỳ ai khác. Điều nghiêm cấm này cũng được áp dụng cho các đại lý, đại diện, nhà thầu phụ hoặc đối tác kinh doanh khác có thể thực hiện thay mặt Bên thứ ba.

    Chính sách của QI là không thực hiện bất kỳ khoản thanh toán nào vi phạm quy định pháp luật hiện hành và QI mong muốn các Bên thứ ba bảo đảm rằng Bên thứ ba không thực hiện bất kỳ hành động nào có thể bị coi là vi phạm bất kỳ quy định về phòng chống tham nhũng, hối lộ tại bất kỳ quốc gia nào trên toàn thế giới.

    • Khái niệm tham nhũng, hối lộ: 
     • Tham nhũng là hành vi lạm dụng chức vụ, quyền hạn được giao để thu lợi cá nhân hoặc mang lại các lợi thế không chính đáng.
     • Hối lộ được hiểu là các hành vi bao gồm đề nghị, hứa hẹn, gạ gẫm, đưa, chấp nhận hoặc cho phép đưa hoặc nhận hoặc chi trả các khoản tiền, quà tặng hoặc bất kỳ thứ gì có giá trị một cách trực tiếp hoặc gián tiếp cho hoặc từ cán bộ, công chức, viên chức các cấp của nước Việt Nam hoặc Viên chức Chính phủ nước ngoài hoặc bất kỳ người nào theo cách không phù hợp ảnh hưởng đến hành động hoặc quyết định nhằm đạt được hoặc duy trì một lợi thế kinh doanh không công bằng, không minh bạch. Chỉ cần thực hiện hành vi hối lộ dưới bất kỳ hình thức nào đều là vi phạm, ngay cả khi việc chuyển giao tiền hoặc vật có giá trị không xảy ra hoặc mục đích của hành vi hối lộ không được thực hiện.
     • Bất kỳ thứ gì có giá trị có nghĩa là bất kỳ lợi ích nào được đưa ra để đạt được hoặc duy trì hoạt động kinh doanh hoặc để đạt được bất kỳ lợi thế không phù hợp nào khác nhằm gây ảnh hưởng không phù hợp đến hành động hoặc quyết định, bao gồm nhưng không giới hạn:
      • Tiền mặt hoặc (các) vật phẩm tương đương (kể cả thẻ quà tặng), các món quà không phù hợp, các khoản quyên góp từ thiện hoặc chính trị, các hình thức giúp đỡ bằng hiện vật;
      • Các thỏa thuận về việc không đấu thầu hoặc đấu thầu gian lận, hành vi thông đồng trong đấu thầu hoặc ngăn chặn cạnh tranh trong đấu thầu;
      • Đi lại, giải trí, du lịch hoặc chiêu đãi (thanh toán chi phí khách sạn, ăn uống, phí sinh hoạt hoặc chi phí (các) chuyến đi hoặc nghỉ dưỡng…);
      • Lời mời làm việc hoặc hứa hẹn về việc làm trong tương lai, thực tập sinh có lương/phụ cấp hay không (kể cả họ hàng, người thân);
      • Các khoản thanh toán bôi trơn trái phép…
      • Viên chức Chính phủ nước ngoài được hiểu là:
       • Bất kỳ công chức hoặc viên chức được bầu, bổ nhiệm hoặc viên chức, nhân viên (không phân biệt cấp bậc) hoặc bất kỳ người nào hành động thay mặt cho một tổ chức Chính phủ nước ngoài; hoặc
       • Bất kỳ quan chức của đảng phái nước ngoài hoặc ứng cử viên cho chức vụ chính trị nước ngoài hoặc bất kỳ người nào hành động thay mặt cho quan chức của đảng phái nước ngoài hoặc ứng cử viên cho chức vụ chính trị nước ngoài.
  •  c) Không thực hiện hành vi rửa tiền, tội phạm kinh tế
   • Bên thứ ba không được cung cấp dịch vụ hoặc tham gia thỏa thuận tạo điều kiện hoặc có thể tạo ra việc QI liên quan trực tiếp hoặc gián tiếp đến tội phạm kinh tế, bao gồm các hoạt động rửa tiền.

   • Bên thứ ba không được chuyển bất kỳ khoản tiền nào nhằm tài trợ hoặc ủng hộ các hoạt động bất hợp pháp như khủng bố, trốn thuế, gian lận.
  • d) Duy trì sổ sách và hồ sơ
   • Bên thứ ba phải thực hiện tất cả giao dịch kinh doanh minh bạch và phản ánh chính xác trong sổ sách và hồ sơ kinh doanh của Bên thứ ba, phải thực hiện quy trình giám sát tuân thủ, lưu trữ hồ sơ và thực thi để đảm bảo tuân thủ quy định pháp luật.
   • Bên thứ ba không được cố ý trình bày sai sự thật về QI và/hoặc hoạt động kinh doanh của QI và không được tạo ra bất kỳ thông tin sai lệch hoặc gây nhầm lẫn trong sổ sách, hồ sơ liên quan đến QI.
  • e) Tránh xung đột lợi ích
   • Xung đột lợi ích được hiểu là tình huống có thể gây nghi ngờ về tính khách quan khi cung cấp hàng hóa, dịch vụ hoặc liên quan đến hoạt động của QI. Xung đột lợi ích bao gồm việc sử dụng thông tin hoặc vị trí không phù hợp để thu lợi cá nhân hoặc cạnh tranh với QI.

   • Nếu Bên thứ ba nhận thấy có bất kỳ xung đột lợi ích thực tế hoặc tiềm tàng hoặc tình huống có thể dẫn đến các vấn đề nghiêm trọng ảnh hưởng đến uy tín, hình ảnh hoặc quan hệ khách hàng với QI hoặc các tình huống tương tự, Bên thứ ba phải thông báo kịp thời cho QI.

  • f) Tuyển dụng và sử dụng lao động
   • QI mong muốn Bên thứ ba duy trì điều kiện làm việc phù hợp với các quy định pháp luật về lao động, quyền con người và các chuẩn mực, quy định khác có liên quan. Bên thứ ba không được phân biệt đối xử với bất kỳ cá nhân nào trong việc sử dụng và/hoặc tuyển dụng lao động, bao gồm các hành vi phân biệt đối xử về chủng tộc, dân tộc, màu da, độ tuổi, giới tính, bản dạng giới, khuynh hướng tình dục, tư tưởng tôn giáo, khuyết tật, tình trạng gia đình, tình trạng sức khỏe, tình trạng kinh tế hoặc bất kỳ tình trạng, đặc điểm khác không liên quan đến phẩm chất của cá nhân đó hoặc yêu cầu gắn với vị trí tuyển dụng.

  • g) Bảo mật thông tin
   • Bên thứ ba phải duy trì tính toàn vẹn của tất cả thông tin nhận được từ QI và bảo đảm rằng (các) thông tin đó chỉ được sử dụng cho mục đích thực hiện giao dịch với QI. Điều này cũng bao gồm thông tin được cung cấp bởi khách hàng QI và những cá nhân/tổ chức khác liên quan đến hoạt động kinh doanh của QI.

  • h) Quyền sở hữu trí tuệ
   • QI mong muốn Bên thứ ba tôn trọng quyền sở hữu trí tuệ của QI và của cá nhân, tổ chức khác, chẳng hạn như Bên thứ ba không được sử dụng quyền sở hữu trí tuệ của QI khi chưa được QI đồng ý hoặc sử dụng phần mềm hoặc công nghệ không có bản quyền để hỗ trợ hoặc thực hiện các công việc có liên quan đến giao dịch với QI.

  • i) An ninh công nghệ thông tin
   • Bên thứ ba phải sử dụng các biện pháp kiểm soát bảo mật đáp ứng yêu cầu của QI để lưu trữ và bảo vệ thông tin bao gồm cả tài sản vật chất và điện tử nhận từ QI, các khách hàng của QI và các bên khác.

  • j) Các phương tiện truyền thông xã hội
   • QI mong muốn Bên thứ ba không được thực hiện các hành vi thiếu tôn trọng, không chuyên nghiệp, quấy rối, phỉ báng, phân biệt đối xử và các hoạt động bị cấm trên các nền tảng truyền thông xã hội. Bên thứ ba không được hành động hoặc lên tiếng nhân danh QI, tự đại diện cho QI hoặc thể hiện bất kỳ quan điểm nào có thể được quy là của QI (trừ khi có được sự đồng ý bằng văn bản của QI cho từng vấn đề cụ thể).

6. Báo cáo hành vi bất hợp pháp và phi đạo đức

 • Nếu Bên thứ ba biết về bất kỳ hành vi nào bất hợp pháp hoặc phi đạo đức hoặc tin rằng pháp luật, quy định hiện hành đã bị vi phạm, Bên thứ ba báo ngay vấn đề này với QI theo bất kỳ hình thức nào bao gồm gặp trực tiếp, điện thoại, nhắn tin gửi thư điện tử, văn bản… đều được chấp nhận. Bên thứ ba khi báo cáo có thể sử dụng tên thật hoặc ẩn danh. Tuy nhiên, QI khuyến khích sử dụng tên thật để đảm bảo độ tin cậy của nguồn thông tin và hiệu quả của việc điều tra sau này. QI cam kết bảo mật thông tin của người báo cáo theo các quy định bảo mật của QI.

            ​​​​​​​Thông tin liên hệ báo cáo:

            Công ty Cổ phần Công nghệ QI

            Địa chỉ trụ sở: Lô U.14b-16a Đường 22, Khu chế xuất Tân Thuận, Phường Tân Thuận Đông, Quận 7, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

            Thư điện tử: Saleadmin@qi.com.vn

            Điện thoại: (+84-28) 37700968

            Hotline: 1900633827

 • QI mong muốn Bên thứ ba thông báo cho quản lý, người lao động, bất kỳ người nào của Bên thứ ba rằng họ sẽ không bị trả đũa vì hành vi báo cáo đúng đắn.
 • QI sẽ rà soát, điều tra nội dung báo cáo và nếu cần thiết sẽ chuyển thông tin đến Bên thứ ba để theo dõi và giám sát.

7. Công nhận Quy tắc ứng xử của Bên thứ ba

Bên thứ ba làm việc cho hoặc cùng với QI và khách hàng của QI khi nhận được Quy tắc ứng xử này đồng ý:

 • Tuân thủ các yêu cầu và kỳ vọng được nêu trong Quy tắc ứng xử này;
 • Cung cấp thông tin đầy đủ và chính xác để hỗ trợ quy trình đánh giá, thẩm định đối với Bên thứ ba do QI thực hiện;
 • Tuân thủ luật pháp và quy định hiện hành tại (các) quốc gia Bên thứ ba.