Qi Technologies vinh dự nhận bằng khen của Công ty Điều hành Dầu khí Biển Đông

06/01/2023

Qi Technologies vinh dự nhận bằng khen ghi nhận những đóng góp tích cực trong hoạt động An toàn - Sức khỏe - Môi trường và Sản xuất kinh doanh của Công ty Điều hành Dầu khí Biển Đông (BIENDONG POC)

Ngày 26/12/2022 vừa qua, Công ty Điều hành Dầu khí Biển Đông đã tổ chức thành công Hội nghị Tổng kết công tác An toàn - Sức khỏe - Môi trường (ATSKMT) năm 2022 và triển khai kế hoạch hoạt động ATSKMT năm 2023.

Tại hội nghị, Qi Technologies được vinh danh là một trong những nhà thầu cung cấp dịch vụ kỹ thuật đã có những đóng góp quan trọng mang lại nhiều kết quả nổi bật trong công tác ATSKMT, góp phần nâng cao uy tín, hình ảnh và thương hiệu của BIENDONG POC trong lĩnh vực quản lý điều hành khai thác dầu khí.

Trong năm 2023, Qi Technologies sẽ tiếp tục đồng hành cùng BIENDONG POC, duy trì thành tích đã đạt được và kiến tạo những thành công mới.

Xin chúc mừng!
 


Admin