Tin tức

Thông báo quyết định bổ nhiệm Phó Tổng Giám Đốc Cấp Cao – Phát triển kinh doanh

Ban Tổng Giám Đốc điều hành được bổ sung thêm anh Vũ Hồng Dương làm “Phó Tổng Giám Đốc Cấp Cao – Phát triển kinh doanh”

Xem thêm
Thông báo lịch nghỉ mát Qi Company Trip Nha Trang 2022

Thông báo lịch nghỉ mát Qi Company Trip Nha Trang 2022

Xem thêm
Qi Technologies – Company Trip Nha Trang 2022

Nhằm nâng cao tinh thần đoàn kết và sự kết nối giữa các bộ phận, phòng ban, Công ty Cổ phần Công nghệ Qi đã tổ chức chuyến du lịch nghỉ mát cho toàn thể CBCNV Qi tại thành phố biển Nha Trang.

Xem thêm
Thông báo Thay đổi Tên Công ty

Kính gởi: Quý Khách hàng và Quý Đối tác, Công ty Cổ phần Công nghệ Qi trân trọng cảm ơn sự hợp tác và tin tưởng ....

Xem thêm
Thông báo giấy phép cung cấp dịch vụ viễn thông (ISP) – Qi Technologies

Sau thời gian hoạt động, Công ty Cổ phần Công nghệ Qi vừa được cấp giấy phép cung cấp dịch vụ viễn thông. 

Xem thêm
Qi Technologies giới thiệu giải pháp tại triển lãm quốc tế tổ chức tại Hà Nội

Trong 2 Ngày 09-10 Tháng 01/2021, Qi Technologies đã tham gia triển lãm quốc tế đầu tiên về đổi mới sáng tạo tổ chức tại Hà Nội.

Xem thêm